21 juni 2013

Trevlig Midsommar!
Image by
© Björn Andrén/Matton Collection/Corbiss
Image by
© Mujo Korach/Matton Collection/Corbis
Image by
© Ariel Skelley/Blend Images/Corbis

Midsommarafton av Magnus Elmblad (1887)

Välkommen åter, glada fest, 
Som löf och blommor pryda! 
Dig älskar svensken allra mest, 
Din mening kan han tyda. 
Du skakar ax och frukter ned 
Ur lyckans horn, som du bär med, 
Af milda makter rågadt. 
Mot jordens barn du huldrikt ler 
Och tusen glada svar du ger 
På allt hvad våren frågat.

Hur hög och lummig skogen står, 
Och blommor le der under 
En kör af glada fåglar slår 
I solbelysta lunder! 
Neckrosor smycka å och sjö, 
Från ängen går en doft af hö, 
Och kornas skällor pingla. 
Ur skogen porlar källans il, 
Och rundt kring guldbefransad pil 
Konvolvlarne sig ringla.

När solens strålar sneddas se'n, 
Hvad poesi kring nejden, 
Hvad muntert lif! Nu börjas re'n 
Mot löf och blommor fejden. 
De unga bryta hela fång 
Och hasta se'n med lek och sång, 
Med löjen utan ända, 
Tillbaka till den gröna äng, 
Att der kring stången ta' en sväng 
Tills morgon gryr, kan hända.

När midnattssolen lågt i skyn 
På mörkblå bolstrar drömmer, 
Då varder flickan varm i hyn; 
Ty i sin barm hon gömmer 
En blick af honom, vid hvars arm. 
Hon svingar nu i polskans larm, 
Lycksalig och betagen. 
Hon brinner - darrar - suckar - ler - 
   Och kyss på kyss åt den hon ger, 
   Som snästes häromdagen...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...